Home

Voorwoord:

Na de plaatsing en onthulling van het Stirling-motor-monument in 2008 hebben we onderzoek gedaan naar alle drie bommenwerpers, die in 1943 in het buitengebied van Markelo zijn neergestort en waarvan de 17 geallieerde oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats van Markelo de stille getuigen zijn.

Dankzij de hulp van de Stichting Heemkunde Markelo en vele anderen in binnen- en buitenland hebben we heel veel informatie en foto’s ontvangen over deze bommenwerpers, hun missie en hun bemanningsleden.
Onze speciale dank gaat echter uit naar Darryl Robertson uit Nelson, Nieuw Zeeland, achterneef van de Stirling-bommenrichter Andrew McEwin. Darryl heeft heel veel tijd en energie gestoken in het traceren van de nabestaanden van de in totaal 21 bemanningsleden. Via hen is heel veel informatie en fotomateriaal verkregen, wat tot dan toe niet bekend was in Markelo.
Dit heeft er toe geleid, dat we inmiddels de persoonlijke achtergronden weten van 20 van de 21 vliegeniers, zodat we nu als het ware bij elke grafsteen een gezicht kunnen plaatsen.

Al deze informatie hebben we via deze website toegankelijk gemaakt voor alle nabestaanden en overige belangstellenden. Over de bemanningsleden vindt u op dit moment hoofdzakelijk nog uitsluitend basisinformatie. Deze wordt echter in de komende maanden aangevuld met heel veel persoonlijke informatie, zodat we tijdens onze Memorial in juni 2013 een complete database hebben, die we kunnen delen met alle nabestaanden.   

Tijdens deze Memorial wordt, dankzij de welwillende medewerking van de Commonwealth War Graves Commission  (CWGC) en de Gemeente Hof van Twente, op de Algemene Begraafplaats een nieuw monument onthuld met een plaquette met de namen van alle 21 bemanningsleden. 
Ook wordt er in de rij van de Halifax-graven een speciale plaquette onthuld voor de vermiste  Air Gunner Flight Sergeant Roy Victor Ledger. Hij behoorde ook tot de slachtoffers, doch er zijn nooit stoffelijke resten of andere bewijsstukken van hem teruggevonden. Zodoende staat hij sindsdien als vermist te boek en heeft hij nooit een grafsteen gekregen.

Met dit monument willen we deze dappere vliegeniers ook in de toekomst blijven herdenken.

5 Oktober 2012.                                                                                                      
Benny Schreurs, voorzitter Stichting Committee Fallen Airmen Memorial Markelo

 

Inleiding:                                                          

In 1943 zijn in Markelo drie bommenwerpers van de Britse Royal Air Force (RAF) neergestort, t.w. op 2 maart de Halifax W7877 aan de Tichelweg, op 24 mei de Lancaster W4861 aan de Witterietsweg en op 23 juni de Stirling EF399 aan de Traasweg.
Hierbij zijn 18 van de totaal 21 bemanningsleden omgekomen; 17 werden geïdentificeerd en zijn  begraven op de Algemene Begraafplaats in Markelo.

70 jaar na dato, op vrijdag 21 juni 2013, wordt een nieuw monument onthuld op het ereveld met de 17 oorlogsgraven. Ook wordt er dan een grote Herdenking gehouden, waarbij de nabestaanden van alle 21 betrokken geallieerde vliegeniers worden uitgenodigd.

Voor de organisatie is een nieuwe stichting Committee Fallen Airmen Memorial Markelo 2013 opgericht door Benny Schreurs (voorzitter) en Egbert Holterman (penningmeester), die beiden als bestuursleden van de Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo (SCHERM) zeer nauw betrokken waren bij de Herdenkingen in 2008 na de onthulling van het vliegtuigmotor-monument op de Kattenberg en in 2010 ter gelegenheid van de viering van de 65-jarige bevrijding van Markelo.
Bij deze Herdenkingen waren vele genodigden aanwezig, waaronder behalve enkele nabestaanden ook o.a. de Ambassadeur van Nieuw Zeeland en afgevaardigden van de Britse en Australische Ambassade.

Naar aanleiding van de herdenkingen in 2008 en 2010 zijn heel veel reacties uit binnen- en buitenland gekomen, waaronder een bezoek van de Nieuw-Zeelandse Minister van Defensie Dr. Wayne Mapp, evenals meerdere bezoeken van nabestaanden uit Groot Brittannië en Nieuw Zeeland, die allen hiervoor speciaal naar Markelo kwamen.
Maar bij deze Herdenkingen is toen ook gebleken, dat er bij de oorlogsgraven op het ereveld in Markelo eigenlijk geen centrale plek is, waar bloemen of kransen neergelegd kunnen worden.
Daardoor ontstond het idee om in 2013, dus 70 jaar na het neerstorten van de 3 bommenwerpers, het nieuwe monument te gaan plaatsen en onthullen en daarbij de nabestaanden van alle 21 betrokken vliegeniers (17 omgekomen, 3 overlevenden en 1 vermist) uit Australië (1), Nieuw Zeeland (4) en Groot Brittannië (16) uit te nodigen.

 

Via de Oorlogsgravenstichting is contact opgenomen met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en een verzoek ingediend tot plaatsing van een authentieke WO-II propeller als monument bij de 17 oorlogsgraven.
Hierop is door de CWGC positief gereageerd, waarna ook de Gemeente Hof van Twente haar volledige medewerking heeft toegezegd. Daarna is de beoogde WO-II propeller aangekocht en zijn de plannen verder uitgewerkt.

 

Tot vorig jaar bestonden er slechts contacten met de nabestaanden van de 4 Nieuw-Zeelandse bemanningsleden van de op de Kattenberg neergestorte Stirling. Een van hen, Darryl Robertson, had al eerder tevergeefs pogingen ondernomen om in contact te komen met de nabestaanden van de 3 Britse Stirling bemanningsleden.
Met o.a. hulp van enkele RAF-veteranen zijn in de zomer van 2011 oproepen geplaatst in alle lokale dagbladen van de geboorteplaatsen van de betrokken vliegeniers met als onverwacht positief resultaat, dat zich inmiddels nabestaanden van 20 van de 21 vliegeniers gemeld hebben.
Hun reacties zijn hartverwarmend en de verwachting is dan ook, dat er bij de Memorial in 2013 zeker 60 familieleden aanwezig zullen zijn.

In overleg met het bestuur van het Canada Comité Markelo is besloten om deze gasten gedurende 1 week onder te brengen bij de plaatselijke gastgezinnen, waar al vele jaren Canadese veteranen en families welkom zijn.

Namens het Canada Comité hebben Henriette Kok (secretaresse) en Gert Jan Oplaat (bestuurslid) zich bereid verklaard zitting te nemen in het Bestuur van de nieuwe Stichting.

Bij de viering van 65 jaar Bevrijding in 2010 is nauw samengewerkt met Keep Them Rolling (KTR), die toen tijdens hun Liberty-tour met ca. 100 voertuigen aanwezig waren bij de Herdenking op de Markelose Begraafplaats. Ook bij de Memorial in 2013 zal KTR het hele weekend aanwezig zijn en het vervoer van de buitenlandse gasten verzorgen. Derhalve heeft het Markelose KTR-lid Erik Nijenhuis desgevraagd ook zitting genomen in het Bestuur van de nieuwe stichting.

Ook zullen de kinderen van groep 8 van alle Markelose basisscholen nauw bij de Herdenking betrokken worden. Zij hebben jaren geleden de oorlogsgraven geadopteerd om te blijven herdenken, dat onze vrijheid niet zonder offers tot stand gekomen is en dat onze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is.

Het bestuur van de stichting is bezig om alle mogelijke informatie uit binnen- en buitenland over de drie neergestorte bommenwerpers en hun 21 bemanningsleden te verzamelen en doet hierbij een beroep op iedereen, die nog niet gemelde informatie heeft, dit te melden bij Benny Schreurs  (zie contact).

Rev. 28 augustus 2012