Memorial

Programma Fallen Airmen Memorial Markelo 2013.  
(Rev. 14-06-2013)

Woensdag 19 juni:
12.00 tot 14.45 uur: Ontvangst van buitenlandse gasten op Schiphol Airport
15.00 uur: Vertrek van Memorial-bus naar Markelo
17.00 uur: Aankomst in Markelo en ontmoeting met gastgezinnen bij Herberg De Pot, Potdijk 9, 7475 SL Markelo.
18.00 uur: Vertrek naar gastgezinnen (of hotel)
Avond: vrij

Diner bij gastgezin (of in hotel)

Donderdag 20 Juni:
09.30 uur: Kennismaking nabestaanden bemanningsleden onderling bij Herberg De Pot.
Presentatie over Programma Fallen Airmen Memorial en over Luchtoorlog WO2.
12.00 uur: Linch met  belegde broodjes
13.00 uur: Huifkartocht / wandeling naar WO2 elementen op de Kattenberg en Markelose Berg.
17.00 uur: Einde huifkartocht bij Herberg De Pot.
Vertrek naar gastgezin of hotel.

17.00 uur: Ontvangst nieuwe gasten bij Herberg De Pot
Kennismaking met hun gastgezinnen.
18.30 uur: Vertrek naar gastgezinnen of hotel.

Avond: vrij

Diner bij gastgezin (of in hotel)

Vrijdag 21 Juni: 
10.00-11.30 uur: Bijeenkomst schoolkinderen groep 8 in Dienstgebouw, Kerkplein 41, 7475 AE Markelo.
Presentatie/overhandiging boek A Bad Penny always comes back aan de Markelose basisscholen.
Buitenlandse gasten die ook iets willen aanbieden aan de school of schoolkinderen zijn hierbij ook van harte welkom.

12.30 – 13.00 uur: Aankomst van alle buitenlandse gasten en genodigden bij Herberg De Pot.
vanaf 13.00 uur: Instappen in KTR voertuigen. Volgorde wordt afgeroepen.
* KTR = Keep Them Rolling = Ned. Ver. voor het in stand houden van WO2 voertuigen.

13.30 uur: Vertrek in KTR*-voertuigen naar de Algemene Begraafplaats
14.00 uur: Onthulling van monument gevolgd door Herdenking
15.30 uur: Vertrek gasten in KTR-voertuigen via WZC Anholtskamp naar Herberg De Pot
16.00 uur: Receptie voor buitenlandse gasten en genodigden bij Herberg De Pot
17.30 uur: Einde van Herdenking

Avond:  vrij

Diner bij gastgezin (of in hotel)

Zaterdag 22 Juni:
09.15 uur: Instappen buitenlandse gasten in KTR voertuigen bij Herberg De Pot
09.30 uur: Start Markelo Tour KTR-voertuigen met bezoek aan de  3 crashlocaties van de bommenwerpers, waar een informatiepaneel onthuld  wordt.

13.00 uur: Aankomst op Canadese Begraafplaats in Holten.
Lunch met broodjes en koffie/thee.

Individueel bezoek aan Canadese Begraafplaats en Informatiecentrum (toiletten aanwezig)
14.30 uur: Vertrek naar Markelo
15.30 uur: Einde Tour op Motocrosscircuit Herikerberg
16.00 uur: Start rondrit KTR voertuigen (zonder gasten) op Motocrosscircuit 
Pendeldienst naar KTR basiskamp bij Herberg De Pot.
Vertrek gasten naar gastgezin of hotel (tijdstip in onderling overleg)

19.00 – 24.00 uur: Gezellige avond in Herberg De Pot voor alle buitenlandse gasten, KTR-leden, gastgezinnen en vrijwilligers met stampotbuffet, muziek en dans.

Zondag 23 Juni:
10.00 uur: Bijzondere Oecumenische kerkdienst in de plaatselijke Protestantse Martinuskerk in Nederlandse en Engelse taal.
Voorgangers:   Ds. Elly Nordt, Protestantse Gemeente Markelo en
Reverend Geoffrey Allen, St. Mary’s Chapel Weldam, Anglicaanse Kerk Twente.

11.15 uur Koffie / thee met andere kerkgangers in Dienstgebouw

12.00 – 13.00 uur: Gezamenlijke brunch met buitenlandse gasten, gastgezinnen en andere kerkgangers (tegen vergoeding van 10 Euro p.p.) in Grand Cafe Restaurant ‘t Wapen van Markelo.

Middag en avond: vrij met gastgezinnen

Diner bij gastgezin (of in Hotel)

Maandag 24 Juni:
08.00 uur: Vertrek per bus vanaf Beaufortplein met resterende gasten naar Museum Aircraft Recovery Group 40-45 in Heemskerk.

Geinteresseerde gastgezinnen kunnen ook mee tegen geringe vergoeding.
Opgave uiterlijk donderdag 20 juni bij Egbert Holterman.

10.00-12.30 uur: koffie / thee, presentatie ARG en rondleiding door Museum.

12.45 uur: Lunch met belegde broodjes in ARG museum

13.15 uur: Vertrek naar Amsterdam-Centrum

14.00 uur: rondvaart
15.00 uur: vrij wandelen/winkelen/museumbezoek en lunch 
18.00 uur: Vertrek bus naar Markelo
20.00 uur: Aankomst in Markelo op Beaufortplein

Dinsdag 25 Juni:
10.00 uur: Vertrek met resterende gasten in auto’s naar Airborne Museum Oosterbeek

13.30 uur: lunch

14.30 uur: bezoek aan Market Garden regio bij en in Arnhem.

18.00 uur: Diner bij Restaurant De Poppe

Woensdag 26 Juni:

09.00 uur: Vertrek resterende buitenlandse gasten in auto’s naar Schiphol Airport

==========================================================================

 

PROJECTPLAN  FALLEN AIRMEN MEMORIAL MARKELO 2013 

                                                                                                 Versie 24-01-2013

INHOUDSOPGAVE:

1.           Voorwoord 
2.           Projectbeschrijving
2.1         Doel van het project
2.2:        Resultaat

3.           Projectroute
3.1         Algemeen
3.2         Projectaanpak
3.3         Fasering en werkzaamheden
3.3.1      Initiatieffase
3.3.2.     Voorbereidingsfase
3.3.3      Realisatiefase
3.3.4      Nazorgfase 

4.           Financiën
4.1         Algemeen
4.2         Begroting
4.3         Projectbegroting per onderwerp 

5.           Organisatie
5.1         Samenstelling comité
5.2         Overlegstructuur
5.3         Comité van aanbeveling
5.4.        Veiligheidsplan
5.5         Publiciteit 

6.           Schema Memorial
6.1         Algemeen
6.2         Voorlopig Programma
6.2.1 t/m 6.2.8  Dagprogramma’s 19 t/m 26 juni 

7.           Communicatie
7.1         Contactpersonen in buitenland
7.2         Werving e.d. gastgezinnen
7.3         Deelnemers Memorial-week
7.4         Deelnemers Herdenking
7.5.        Bedrijven, fondsen, instanties
7.6         Website 

8.           Partners
8.1         Herberg De Pot.
8.2         Keep Them Rolling
8.3         Middenstand Markelo
8.4         Aircraft Recovery Group 1940-1945
8.5         Stichting  Heemkunde Markelo 

9.           Evaluatie

 

1. VOORWOORD

De Fallen Airmen Memorial Markelo 2013, die georganiseerd wordt door het gelijknamige Comité, mag zonder overdrijving een uniek en internationaal project worden genoemd. 

Er zijn al toezeggingen van de Ambassadeurs van Australië, Nieuw Zeeland en Groot Brittannië om onze Memorial bij te wonen, evenals van maar liefst 70 nabestaanden uit genoemde landen.
Verder heeft de Dienst van het Koninklijk Huis bevestigd, dat Hare Majesteit Koningin Beatrix zich laat vertegenwoordigen door de Chef van haar Militaire Huis Adjudant Generaal H. Morsink.

De aanleiding van deze Memorial zijn de 3 bommenwerpers van de Britse Royal Air Force (RAF), die in het eerste halfjaar van 1943 in Markelo zijn neergestort, t.w. een Halifax, een Lancaster en een Stirling.
Hierbij zijn 17 van de totaal 21 bemanningsleden omgekomen, waarvan de geallieerde oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats van Markelo de stille getuigen zijn. De omgekomen vliegeniers waren afkomstig uit Australië (1),   Nieuw Zeeland (4) en Groot Brittannië (12). 

In de afgelopen 4 jaren hebben we onderzoek gedaan naar deze geallieerde bommenwerpers, hun missie en hun bemanningsleden.
Dankzij de hulp van de Stichting Heemkunde Markelo hebben we veel archiefmateriaal ontvangen.
Onze speciale dank gaat echter uit naar Darryl Robertson uit Nieuw Zeeland, achterneef van de Stirling-bommenrichter Flight Sergeant Andrew McEwin.
De heer Robertson heeft heel veel tijd en energie gestoken in het traceren van de nabestaanden van alle 21 betrokken bemanningsleden.
Via hen is heel veel informatie en fotomateriaal verkregen, wat tot nu toe in Markelo onbekend was.

Dit heeft er toe geleid, dat we inmiddels de persoonlijke achtergronden kennen van 20 van de 21 vliegeniers, zodat we nu als het ware bij elke grafsteen een gezicht kunnen plaatsen en de geschiedenis van deze helden kennen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. 

Alle verzamelde informatie hebben we via onze nieuwe website www.memorialmarkelo.nl toegankelijk gemaakt voor alle nabestaanden en overige belangstellenden. Over de bemanningsleden is op dit moment nog uitsluitend basisinformatie vermeld. Deze wordt echter in de komende maanden aangevuld met heel veel persoonlijke informatie, zodat we tijdens onze Memorial in juni 2013 een complete database hebben, die we met alle geïnteresseerden in binnen- en buitenland kunnen delen.

Tijdens deze Memorial wordt dankzij de welwillende medewerking van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en de Gemeente Hof van Twente bij de oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats een nieuw monument onthuld met een plaquette met de namen van alle 21 bemannings-leden.

Met dit monument willen we ook in toekomst de herinnering aan deze dappere vliegeniers levend houden bij de jongere generaties, want onze vrijheid is een groot goed en nimmer mag worden vergeten aan wie wij onze vrijheid te danken hebben. 

Ook wordt er in de rij van de Halifax-graven een speciale plaquette onthuld voor de vermiste Air Gunner Flight Sergeant Roy Victor Ledger. Hij behoorde ook tot de slachtoffers, doch er zijn nooit stoffelijke resten of andere bewijsstukken van hem teruggevonden. Zodoende staat hij sindsdien als vermist te boek en heeft   hij nooit een grafsteen gekregen.

Om dit projectplan te realiseren hebben we een nieuwe stichting opgericht genaamd Stichting Committee Fallen Airmen Memorial Markelo 1943-2013.
Alle bestuursleden hebben uit hoofde van bestuursfuncties in andere organisaties langdurige ervaring in het organiseren van soortgelijke herdenkingen en het ontvangen en onderbrengen van grote groepen buitenlandse gasten. Doch dit is het eerste project wat we in deze vorm met gezamenlijke inspanning organiseren. 

Dit projectplan geeft aan hoe het project zal worden gerealiseerd, waarbij wordt opgemerkt dat dit plan regelmatig wordt aangepast en aangevuld op basis van de ontwikkelingen gedurende de organisatieperiode. Het onderhavige stuk kan dus nog niet compleet zijn aangezien nog vele zaken definitief gestalte zullen moeten krijgen. 

          Stichting Committee Fallen Airmen Memorial Markelo 1943-2013.  


 
2.           Projectbeschrijving

2.1         Doel van het project 

Het doel van het project is om de jongere generatie nabestaanden uit zowel Nederland als Australië, Nieuw Zeeland en Groot Brittannië kennis te laten nemen van hetgeen de Royal Air Force en Bomber Command in de Tweede Wereldoorlog hebben betekend voor het herkrijgen van onze vrijheid.

Met name in Australië en Nieuw Zeeland blijkt de huidige generatie relatief weinig te weten van de rol die hun land heeft gespeeld bij de bevrijding van Europa.
Om deze betekenis tot uitdrukking te brengen is gekozen om deze nabestaanden voor een week naar Markelo uit te nodigen en hen onder te brengen bij plaatselijke gastgezinnen. Behalve de herdenking van de omgekomen oorlogsslachtoffers en de onthulling van een speciaal monument zal tijdens de Memorial ook een tentoonstelling en een presentatie gehouden worden en zullen diverse musea bezocht worden. 

Daarnaast worden ook de ca.110 kinderen van groep 8 van alle Markelose basisscholen als adoptanten van de oorlogsgraven nauw bij het project betrokken. Er zal worden benadrukt, dat onze zwaar bevochten vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. 

Ook voor alle senioren uit Markelo wordt een speciale herdenkingsmiddag georganiseerd in Woonzorgcentrum Anholtskamp. Deze generatie heeft zelf de oorlog nog meegemaakt en stellen het zeer op prijs om nog bij de Herdenking betrokken te worden.
Op de terugweg van de Herdenking zullen de KTR-voertuigen met de gasten langs WZC de Anholtskamp rijden. Ook krijgen alle senioren een gratis exemplaar van het Memorial Herinneringsboek aangeboden (zie punt 8.5).

Bovendien willen we hen het gevoel geven, dat er alles aan gedaan wordt dat ook de jongere generatie blijft herdenken. 

2.2         Resultaat

Het beoogde resultaat van de Memorial is de jongere generatie nabestaanden hun geliefde vader, broer of oom te herdenken en hen te vertellen en vooral te tonen welke rol met name de geallieerde luchtmacht heeft gespeeld in de bevrijding van ons deel van Europa. Dit laatste geldt met name ook voor de Markelose schoolkinderen als adoptanten van de oorlogsgraven.  

Dat resultaat zal moeten worden bereikt door het vaststellen van een programma, die de sporen van alles wat zich in die periode heeft afgespeeld nadrukkelijk in beeld brengt.
 

3.           Projectroute

3.1         Algemeen

Aangezien het project behoorlijk omvangrijk is vergt de aanpak naar het beoogde einddoel veel organisatie.

 3.2         Projectaanpak

De aanpak van het project is begonnen met het zoeken naar de mogelijkheid
om een monument te mogen plaatsen bij de 17 geallieerde oorlogsgraven in Markelo. Toen daarvoor de volle medewerking van de Commonweath Wargraves Commission (CWGC) en de Gemeente Hof van Twente was verkregen, is er gestart met het zoeken van de nabestaanden van de omgekomen vliegeniers uit Australië, Nieuw Zeeland en Groot Brittannië. Het project kreeg al veel aandacht in de regionale media in voornoemde landen en in onze regio. 

3.3         Fasering en werkzaamheden

3.3.1      Initiatieffase

De initiatieffase van het project gaat terug naar eind 2010, toen na een zeer aangrijpend bezoek van een nabestaanden-familie uit Nieuw Zeeland voorzitter Benny Schreurs op het idee kwam om 70 jaar na dato alle nabestaanden gelijktijdig uit te nodigen voor een grote herdenking en de onthulling van een speciaal monument ter nagedachtenis aan de in Markelo omgekomen vliegeniers.

Al snel bleek, dat het idee bij vele nabestaanden in Australië, Nieuw Zeeland en Groot Brittannië een vruchtbare voedingsbodem vond, zodat ook daar de nodige initiatieven werden ontplooid om het project te ondersteunen. 

3.3.2      Voorbereidingsfase

Inmiddels zitten de organisatoren volop in de voorbereidingsfase. Deze fase kent vele werkzaamheden, die verder in dit projectplan aan de orde komen. Het is de bedoeling dat er begin april 2013 een compleet uitgewerkt plan ligt met daarbij een sluitende financiering.

3.3.3      Realisatiefase 

Nadat de voorbereidingen zijn afgerond en het plan in principe staat, zullen de uitvoerende werkzaamheden de nodige tijd en inspanningen vergen. Gemaakte afspraken moeten worden geconcretiseerd en de geplande logistieke zaken moeten gereed komen. Daarbij valt te denken aan vervoer en onderbrengen van nabestaanden en overige buitenlandse gasten, evenals het organiseren van de expositie en presentatie en de grote herdenking op vrijdag 21 juni a.s.
Een gedetailleerd draaiboek zal aan deze realisatieperiode ten grondslag moeten liggen.

3.3.4      Nazorgfase

Na afloop van de Memorial zullen vele werkzaamheden resteren. Te denken valt aan het maken van een financiële afrekening ten behoeve van alle financieel bij het project betrokkenen, afsluitende contacten met gastgezinnen en betrokken organisaties e.d. Ook deze nazorg zal onderdeel moeten uitmaken van het in de loop van de tijd op te stellen draaiboek.

4.           Financiën

4.1.        Algemeen

Het zal duidelijk zijn dat het project behoorlijk wat kosten met zich meebrengt.
De financiering van het totale project zal uit verschillende onderdelen bestaan. De deelnemers dragen zelf een redelijk bedrag bij aan de kosten, terwijl zij ook zelf de kosten voor de overkomst naar Europa en Nederland zullen bekostigen. De overblijvende kosten zullen moeten worden gevonden uit aanvullende fondsen, zoals gemeentelijke en provinciale subsidies, bijdragen uit binnen de doelstelling van het project vallende fondsen en sponsoring.
Ook zal de organisatie zelf een aanzienlijke bijdrage leveren om door middel van zelfwerkzaamheid financiële middelen te genereren.
Aan een en ander zal uiteraard een deugdelijke begroting ten grondslag moeten liggen.

4.2/4.3  Begroting

Voor wat de begroting betreft wordt verwezen naar de bij dit plan behorende totaalbegroting en de ramingen daarbinnen per onderdeel met bijbehorende toelichting.(volgt)


5.           Projectorganisatie

5.1         Samenstelling Committee Fallen Airmen Memorial Markelo 2013

De samenstelling van ons Comité is als volgt:

   Benny Schreurs                 voorzitter
   Henriëtte Kok-Klumpers      secretaris
   Egbert Holterman               penningmeester
   Erik Nijenhuis                     lid
   Gert Jan Oplaat                  lid  

Het correspondentieadres is: Traasweg 8, 7475 PS  Markelo
E-mail: info@memorialmarkelo.nl

5.2         Overlegstructuur

Het comité vergadert regelmatig, afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen die bespreking behoeven. Daarnaast is er via telefoon, e-mail e.d. regelmatig contact met onze contactpersonen voor Nieuw Zeeland en Australië en Groot Brittannië, teneinde op de hoogte te blijven van elkaars ontwikkelingen. 

5.3         Commissie van aanbeveling

Het project kent een Commissie van aanbeveling, bestaande uit de volgende personen:
   Z.E. Mr. George Troup, Ambassadeur van Nieuw Zeeland in Nederland
   Z.E. Mr. Paul Arkwright, Ambassadeur van Groot Brittannië in Nederland
   Z.E. Mr. Neil Mules, Ambassadeur van Australië in Nederland
   de heer J.H.A. Goudt, waarnemend burgemeester van de Gemeente Hof van       
                                  Twente        
   de heer G. Flieringa, algemeen directeur Oorlogsgravenstichting
   de heer J. Blom, voorzitter van de Stichting Overijssels Verzetsmonument
   Sgt. Glen Turner, secretaris New Zealand 75 Squadron Association
   de heer J. Graas, voorzitter van de Stichting Aircraft Recovery Group 40-45
   de heer R. van ’t Oost, lid van verdienste en evenementen- coördinator van
                                       de Vereniging Keep Them Rolling (KTR).
   de heer B. Maathuis, bestuurslid Studiegroep Luchtoorlog 1940-1945 (SGLO)

  
5.4.        Evenementenvergunning 

In de loop van de voorbereidingen zal een evenementenvergunning worden aangevraagd en een veiligheidsplan worden vastgesteld. Daarin zal onder meer aandacht worden besteed aan aanwezigheid van EHBO-ers tijdens de Memorial en de bereikbaarheid van de organisatie voor familie van de deelnemers en overige van belang zijnde zaken.

5.5         Publiciteit

Op de daarvoor gewenste tijdstippen tijdens de voorbereidingen van het project zal gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke nieuwsmedia zoals dag- en andere bladen, radio en televisie, kabelkranten e.d.
Ook TV zenders uit Nieuw Zeeland en Groot Brittannië hebben al aangegeven naar Markelo te zullen komen.
Deze publiciteit zal worden aangewend voor diverse doeleinden zoals het werven van deelnemers, sponsoren en begunstigers, maar ook bekendheid te geven aan het feit dat herdenken e.d. niet ophoudt bij het verdwijnen van de generatie bevrijders/veteranen en de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers in eerste lijn.


6.           Programma Memorial

6.1         Algemeen

De huidige fase van voorbereiding is gebaseerd op een voorlopig programma, dat in de komende maanden nog nader gepreciseerd wordt. Dit is o.a. mede afhankelijk van het definitieve aantal deelnemers en de data waarop zij aanwezig zullen zijn.

Basis voor alle activiteiten is Herberg De Pot in Markelo.

In de komende maanden zullen voor de activiteiten op vrijdag en zaterdag gedetailleerde draaiboeken worden opgesteld.

6.2         Voorlopig Programma  ZIE DEFINITIEF PROGRAMMA OP WEBSITE !!

6.2.1.     Woensdagmiddag 19 juni.

–       verzamelen van buitenlandse gasten op Schiphol Airport
–       vertrek van Memorial-bus naar Markelo
–       aankomst in Markelo en ontmoeting met gastgezinnen
–       vertrek naar gastgezinnen

6.2.2      Donderdag 20 juni

–       kennismaking tussen nabestaanden onderling
–       presentatie over Luchtoorlog en bevrijding Markelo             

–       bezoek aan de WO2 elementen op de Kattenberg.

6.2.3      Vrijdag 21 juni

–       ontvangst van alle buitenlandse gasten en genodigden bij Herberg De Pot
–       vertrek in KTR-voertuigen naar de Algemene Begraafplaats
–       onthulling van monument en herdenking oorlogsslachtoffers
–       receptie voor buitenlandse gasten en genodigden bij Herberg De Pot 

6.2.4      Zaterdag 22 juni

–       Markelo Tour met KTR-voertuigen naar de 3 crashlocaties van de  
        bommenwerpers, het Markelose en het Overijssels Verzetsmonument en
        aan de Canadese Begraafplaats in Holten.

–       Gezellige Markelose avond voor alle buitenlandse gasten, KTR-leden,
        gastgezinnen, en vrijwilligers met WO-2 muziek, zang en dans door plaatselijke
        verenigingen.

6.2.5      Zondag 23 juni 

–       Oecumenische kerkdienst in de plaatselijke Protestantse Martinus-kerk
–       gezamenlijke brunch met gasten, gastgezinnen en kerkgangers
–       ’s middags vrij met gastgezinnen


6.2.6      Maandag 24 juni

–       bezoek aan Museum van Aircraft Recovery Group 40-45 in Heemskerk
–       bezoek aan Amsterdam met rondvaart en vrij wandelen/winkelen

6.2.7      Dinsdag 25 juni

–       Bezoek aan Airborne Museum Oosterbeek en Market Garden Regio Arnhem.

–       ’s avonds gezamenlijk afscheidsdiner

6.2.8      Woensdag 26 juni 

–       vertrek gasten naar Schiphol Airport

7.           Communicatie

7.1.        Contactpersonen voor Nieuw Zeeland, Australië en Groot Brittannië.

Vanaf de opstartfase van het project wordt er regelmatig gecommuniceerd met onderstaande contactpersonen in Nieuw Zeeland, Australië en Groot Brittannië:

–       voor alle nabestaanden:  Darryl Robertson uit Nelson , Nieuw Zeeland, 
        achterneef van de Stirling-bommenrichter Flight Sergeant Andrew McEwin

–       voor alle luchtvaartautoriteiten: Corporal Denise Boneham uit Thetford,     
        England, werkzaam bij de Royal Air Force als NVQ / Key Skills Assessor.

 7.2         Gastgezinnen

 Zoals eerder aangegeven zullen de buitenlandse deelnemers tijdens hun verblijf worden ondergebracht in gastgezinnen in Markelo en omgeving. Deze gastgezinnen zullen richting de organisatie van het project aangeven welke voorzieningen voor hun gasten beschikbaar zijn. Vanuit de organisatie heeft regelmatig contact plaats met de gastgezinnen over alle voor het verblijf van de gasten relevante aangelegenheden. Ook is de projectorganisatie te allen tijde aanspreekbaar voor de gastgezinnen middels in het draaiboek/programma aan te geven communicatiemiddelen.


7.3         Deelnemers aan de Memorial-week

Meer dan 70 nabestaanden uit Australië, Nieuw Zeeland en Groot Brittannië hebben zich al aangemeld om onze Memorial te komen bijwonen.
Een aantal van de aanmelders uit Groot Brittannië heeft aangegeven dat men niet alle 7 dagen kan komen, maar in elk geval wel van vrijdag tot zondag.
In de komende maanden worden deze benaderd om hierover duidelijkheid te verschaffen, omdat dit van wezenlijk belang is voor onze organisatie met betrekking tot de huisvesting en onze geplande activiteiten op de overige dagen.

Ook zijn nog een aantal gasten uit voornoemde landen te verwachten, die de betreffende Squadrons en hun luchtmacht zullen vertegenwoordigen, alsook leden van Returned Service Associations.

7.4         Deelnemers aan de Herdenking

Behalve de nabestaanden van de omgekomen vliegeniers zullen ook vele hoogwaardigheidsbekleders namens het Koninklijk Huis, Ambassades, Luchtmacht, provinciale- en lokale overheid, Oorlogsgravenstichtingen en Verzetsorganisaties alsook de aanwezige KTR-leden, de gastgezinnen en de ca.110 kinderen van groep 8 van alle Markelose basisscholen de Herdenking bijwonen. Al deze instanties zijn al geïnformeerd over de datum en krijgen nog een officiële schriftelijke uitnodiging.


 7.5        Bedrijven, fondsen, subsidies, sponsoring e.d.

De komende tijd zal het genereren van voldoende financiële middelen gestalte krijgen. Gemeente en provincie zullen worden benaderd evenals plaatselijke, regionale en landelijke fondsen die werkzaam zijn binnen de doelstellingen van het project. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op potentiële sponsors, de plaatselijke middenstand en andere daarvoor in aanmerking komende instanties. Verder zal een beroep worden gedaan op belangeloze medewerking van vele vrijwilligers voor het verrichten van hand- en spandiensten bij diverse activiteiten. Daarbij valt te denken aan verkeersregelaars, hulp bij de inrichting van tentoonstelling en zalen e.d. Maar ook om door middel van nader te bepalen activiteiten financiële middelen te genereren.


7.6         Website

De organisatie beschikt momenteel over een eigen website. Het internetadres is: www.memorialmarkelo.nl  Op de site zal het actuele nieuws betreffende het project worden weergegeven.

8.           Partners

8.1         Herberg De Pot

Herberg De Pot stelt van woensdag 19 juni tot en met dinsdag 25 juni haar accommodatie volledig beschikbaar als uitvalsbasis voor onze activiteiten.

Ook bieden zij ons de mogelijkheid om door zelfwerkzaamheid aanzienlijke kosten te sparen en financiële opbrengsten te genereren.
Bovendien mag Keep Them Rolling haar basiskamp inrichten op het aanliggende terrein.

8.2         Keep Them Rolling

De Vereniging Keep Them Rolling (KTR) heeft zich van begin af aan spontaan aangemeld als partner van het project.
Van donderdag tot zondag richten zij hun basiskamp in bij Herberg De Pot.
De Markelose schoolkinderen uit groep 7 en 8 worden klassikaal uitgenodigd voor een educatieve rondleiding op het basiskamp.

Op vrijdagmiddag draagt KTR met hun authentieke WO-2 voertuigen zorg voor het vervoer van de gasten naar de Herdenking en op zaterdag tijdens de Markelo-Tour langs de 3 crashlocaties, het plaatselijke en Overijsselse verzetsmonument en naar de Canadese Begraafplaats op de Holterberg.

Zaterdagavond hebben we een gezellige Markelose avond met alle alle aanwezige KTR-leden, gasten en gastgezinnen.

De mensen van Keep Them Rolling vormen door de actieve inzet van hun authentieke voertuigen een passende en aanvullende bijdrage aan het welslagen van ons project.


8.3         Markelose Middenstand

De Markelose middenstanders hebben zich altijd positief opgesteld ten aanzien van projecten waarbij bevrijders e.d. betrokken waren. Verwacht wordt dat Markelose neringdoenden ook voor dit project naar vermogen een bijdrage zullen leveren aan het welslagen van het project middels beschikbaarstelling van diensten en goederen.


8.4         Aircraft Recovery Group 1940-1945 Heemskerk

De Aircraft Recovery Group 1940-1945 is bereid geweest om de authentieke WO-2 propeller af te staan om voor ons monument te gebruiken.

Verder is hun museum in Heemskerk op maandag 24 juni speciaal geopend om onze gasten te ontvangen en hen rond te leiden in hun zeer gespecialiseerde oorlogsmuseum, waar heel veel delen van opgegraven oorlogsvliegtuigen tentoongesteld worden.

Ook hebben zij uit authentieke onderdelen een rebuild gemaakt van de cockpit van de Halifax en van de Stirling. Deze zijn uniek in de wereld en daarom van groot belang voor onze gasten.


8.5         Stichting Heemkunde Markelo

Zoals in het voorwoord vermeld, hebben we van de Stichting Heemkunde Markelo heel veel archiefmateriaal ontvangen over de 3 geallieerde bommenwerpers en de oorlogsgraven.

Daarnaast gaan we gezamenlijk een speciaal Herdenkingsboek uitbrengen, waarin alle informatie van onze website wordt opgenomen en aangevuld met nog niet eerder gepubliceerde gegevens over de bezetting en bevrijding van Markelo tijdens de 2e Wereldoorlog.

Dit boek zal zowel in het Nederlands als in het Engels verschijnen.

De Nederlandse versie wordt gratis aangeboden aan de senioren van Markelo tijdens een speciaal te organiseren middag en voor onze buitenlandse gasten is er een Engelse versie als herinnering.

Voor overige geïnteresseerden is het boek te koop en de opbrengst komt ten goede aan onze Memorial.


9.           Evaluatie

Na afloop van het project zal een uitgebreide evaluatie plaatshebben over het verloop ervan. Daarbij zullen uiteraard ook de reacties van deelnemers, organisaties, partners, sponsoren e.d. nauw worden betrokken. Onderdeel van de evaluatie zal zeker ook zijn de vraag om een dergelijke grote herdenking eens in de vijf jaren te houden.