Algemene Begraafplaats

Deze Gemeentelijke Begraafplaats aan de Goorseweg is in 1828 in gebruik genomen. Voor die tijd was begraven nog onlosmakelijk met de Kerk verbonden en werden de overledenen naast of in de Kerk begraven.

In 1868 kwam er een reglement, waarin beschreven werd dat de plaats van begraven zou worden bepaald aan de hand van de belastinggroep waar men ingedeeld was. Dit waren de zogenaamde klassevakken 1 tot en met 5. In die tijd nam men een te hoge indeling voor belastingen voor lief, omdat men dan in een hoger vak begraven zou worden.

Dit reglement is voor de Tweede Wereldoorlog al weer afgeschaft.

De begraafplaats was oorspronkelijk grotendeels omgeven door een gracht. Vanwege de sterke toename van het aantal auto’s bij de begrafenissen werd de gracht in 1965 gedempt voor de aanleg van een betere toegangsweg en parkeerplaatsen.