Onze Stichting

De authentieke WO 2 propeller (type Hamilton standard), die gebruikt zal worden voor het nieuwe monument met de Comite-leden van links naar rechts:

 • Benny Schreurs, oprichter en voorzitter
 • Wijlen Egbert Holterman, oprichter 
 • Henriette Kok-Klumpers, secretaresse
 • Erik Nijenhuis, bestuurlid en penningmeester
 • Gert Jan Oplaat, bestuurslid

Contactadres: Benny Schreurs, Traasweg 8, 7475 PS MARKELO
Tel.: 0031547363080 of mobiel 0031651063176
Email: info@memorialmarkelo.nl
Bank: Rabobank West Twente, Postbus 26, 7440 AAA NIJVERDAL
IBAN: NL63RABO0137767439 BIC: RABONL2U 

Doelstellingen van onze Stichting:

 1. Het plaatsen en onthullen van een monument op 21 juni 2013 bij de 17 geallieerde oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats in Markelo.
 2. Het dan organiseren van een herdenking ter nagedachtenis aan de 17 vliegeniers, die in 1943 in Markelo omgekomen zijn tijdens bij het neerstorten van hun 3 geallieerde bommenwerpers.
 3. Het hiervoor uitnodigen van de nabestaanden van alle 21 betrokken vliegeniers en het onderbrengen van de nabestaanden bij gastgezinnen.
 4. De leerlingen van groep 8 van alle Markelose basisscholen, als adoptanten van de oorlogsgraven, blijvend betrekken bij alle Herdenkingen, om hen er van bewust te maken, dat onze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat deze niet zonder grote offers tot stand is gekomen.
 5. Het eventueel organiseren van 5-jaarlijkse herdenkingen.
 6. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 7. De stichting beoogt niet het maken van winst.

=====================================================================================

 

Commissie van aanbeveling:

Ons project kent een Commissie van aanbeveling, bestaande uit de volgende personen:   

Z.E. Mr. George Troup, Ambassadeur van Nieuw Zeeland in Nederland
Z.E. Mr. Paul Arkwright, Ambassadeur van Groot Brittannië in Nederland
Z.E. Mr. Neil Mules, Ambassadeur van Australië in Nederland
de heer J.H.A. Goudt, waarnemend burgemeester van de Gemeente Hof van Twente
Mr. Ian Hussein, director CWGC Nothern Europe Area

de heer G. Flieringa, algemeen directeur Oorlogsgravenstichting
de heer J. Blom, voorzitter van de Stichting Overijssels Verzetsmonument
Sgt. Glen Turner, secretaris New Zealand 75 Squadron Association
de heer J. Graas, voorzitter van de Stichting Aircraft Recovery Group 40-45
de heer R. van ’t Oost, lid van verdienste en evenementen-coördinator van Keep Them Rolling (KTR).
de heer B. Maathuis, bestuurslid Studiegroep Luchtoorlog 1940-1945 (SGLO)